Min upplevelse i vårdbiträde/ undersköterska arbetsrollen och mitt gymnasiearbete

Last Updated on: (senast uppdaterad på:)

Att välja arbetsuppgifter dagligen på ett etiskt sätt är en egenskap som härliga människor utvecklar. En ledare, en lärare och en undersköterska är några av de personer som påverkar dig mest med härlig och snäll attityd.

När du har erfarna undersköterskearbetsledarna som tar emot dig i glädje, som litar på dig på ditt arbete, som ger dig lite mer anpassade arbetsmoment och stöder dig även om att det kan vara lite för mycket i början så känner man att det varit det bästa val att vara med.

Vill man lära sig från människor och att bidra till livskvaliteten så finns det bra alternativ. Att vara undersköterska är en av dem.

På en sådan utbildning så har jag upplevt:

  • Hur en härligt lärare ger elever tröst i vad som de valt.
  • Hur den fina attityden som dina klasskamrater har för arbetsrollen har lönat sig.
  • Hur man målsätter för arbete i framtiden.
  • Hur viktigt etiska diskussioner är.
  • Vad som några av vårdrutiner hjälper med när det gäller kroppen, livskvalitet, teori, definitioner om hälsan, och ämne som rör sig om boendes dagliga liv.

På min praktikplats så såg jag hur mina arbetsledarna arbetar och hur jag till exempel kan:

  • öka kvalitet med boendes matvanor
  • fråga boende och assistera till verksamhetens trädgård
  • spela en musikinstrument om man kan eller lyssna på kollegor som kan.
  • vara tillgänglig för boende.
  • lära sig vårdrutiner med till exempel hygien, blodprov, och blodtrycksmätning

En undersköterska tar hänsyn till sammanhang i verksamheten, boendes stöd, och personlig utveckling.

Jag rekommenderar att man väljer sitt arbete medveten och försöker förstå hur man påverkar människor man kommer i kontakt med. Att göra positiva skillnader i andras liv kan vara den bästa gåvan du ger dig själv. Oavsett hur svårt eller givande arbetet varit så är det fortfarande mans egen val. Så får man reflektera över den givande rollen, hör andras kritik, och gör vad som är etisk och gör skillnad för personer. Det lönar sig enormt och då blir man tacksam. Jag valde att utbilda mig till undersköterska på ett medvetet sätt i början. Jag har haft lärarna, arbetsledarna, kontaktpersoner, bekant och kompisar som valde olika utbildningar och arbetsroll på det medvetna sättet och de har haft stor påverkningar på mig till exempel som också ville välja bra.

Lämna ett svar