Home

Last Updated on: (senast uppdaterad på:)

 

 

 

smart phone or computer

Bamshad IT.com is the new site focusing on Software Tools implementation, System development, and e-commerce website solutions. The focus is entirely on design and development of software solutions for various platforms.
Visit BamshadIT.com

Application-Development

Examples of my recent independent application developments with a short summary

In Swedish — På svenska


Some Angular Techniques I have used while working with Angular application development

Angular Techniques

Some useful Node.js techniques along side Angular

in Swedish
Här finns ett överblick över några korta Spring Boot bas exempelprojekt med zip-filer. Filmer också finns som beskriver flera tekniker.

Java Spring Boot exempel applikationer och några korta filmer

in English Java EE descriptions

Some Java EE descriptions and suggestions for a learning path, along with the links that I recommend in order to give a general idea of some main Java EE concepts. The page descriptions transition from ideas about application setups (at the bottom of the page) to further concepts in Java EE, to eventually giving a start with a Java Spring Boot application (at the top of the page).

Undersköterska

Min upplevelse i vårdbiträde/ undersköterska arbetsrollen och mitt gymnasiearbete

Att välja arbetsuppgifter dagligen på ett etiskt sätt är en egenskap som härliga människor utvecklar. En ledare, en lärare och en undersköterska är några av de personer som påverkar dig mest med härlig och snäll attityd.

Yatzi_BoardGame__in_JavaScript_and_Vue.js

Yatzi board game written in JavaScript with the Vue.js framewok

A project that lets the user play the Yatzi board game through interaction with 5 dices and game cards. One project feature is finding all matching rules for the 5 thrown dices. The project demo as well as project files are available.

zekridigar_homepage

Zekridigar.com
A Website dedicated to presenting nature beauty through a collection of Sweden and Iran images and more.